Gry karciane od Shuffle/Cartamundi: The Exorcist i Friday the 13th

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza wraz z Paw­łem i Tom­kiem obo­zo­wać na obo­zie, a następ­nie śmie­je się demonicznie,

Czytaj dalej

Przecast 47 – I Love You, 3000

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Konglomeratu

Czytaj dalej