Trombone Champ

Jed­ni zbie­ra­ją kar­ty Poke­mon TCG, inni zaś kar­ty z kom­po­zy­to­ra­mi, instru­men­ta­mi dęty­mi bla­sza­ny­mi i pawia­na­mi. Jed­ni cho­dzą do szko­ły muzycz­nej, inni gra­ją mysz­ką na puzo­nie. Do któ­rych z tych grup nale­żę? Dla­cze­go wła­ści­wie kupi­łem „Trom­bo­ne Champ”? Co łączy tę grę muzycz­ną z tytu­ła­mi od From Softwa­re? Kim jest Tra­zom? Czy tytu­ło­wy puzon dub­bin­go­wał Klo­cuch? Co róż­ni edy­cję na Ste­am od tej z eSho­pu na Pstrycz­ku? Czy zosta­łem mistrzem? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.