Planetoids – odcinek specjalny

Żeby umi­lić Wam ocze­ki­wa­nie na dru­gi sezon Pla­ne­to­ids przy­go­to­wa­li­śmy odci­nek spe­cjal­ny – nie­speł­na dwu­dzie­sto­mi­nu­to­wą przy­go­dę z naszy­mi boha­te­ra­mi roz­gry­wa­ją­cą się po zakoń­cze­niu pierw­sze­go sezo­nu. Mam nadzie­ję, że spodo­ba się Wam to poda­ne w nie­ty­po­wej jak na nasz serial for­mie słu­cho­wi­sko. Daj­cie znać, jak widzi się Wam ta nowa kon­wen­cja? Chcie­li­by­ście usły­szeć ją w regu­lar­nych odcin­kach, czy woli­cie wstaw­ki narracyjne?

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.