To. Rozdział 2. Gra karciana

W 579. odcin­ku Radia SK nasz mały, rodzin­ny Klub fra­je­rów udał się do kana­łów pod Der­ry, by sto­czyć wal­kę z klau­nem Pen­ny­wi­sem i zapre­zen­to­wać Wam recen­zję gry kar­cia­nej „To. Roz­dział 2”. Gdzie moż­na ją kupić? Jak duży to wyda­tek i czy gra war­ta jest swo­je ceny? Kto jest tar­ge­tem? I wresz­cie, czy to po pro­stu dobra zaba­wa w kin­go­wym świe­cie? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Dodat­ko­wo posłu­cha­cie frag­men­tów rodzin­nej roz­gryw­ki ojca z dzieć­mi. Zapra­sza­my do słuchania!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.