LEGO Builder’s Journey

Buduj z LEGO ścież­ki, kład­ki i inne kon­struk­cje, by pomóc chłop­cu dotrzeć do celu swej podróży.

Jaką histo­rię opo­wia­da „LEGO® Buil­de­r’s Jour­ney”? Czy gra zaspo­ka­ja tkwią­cą w wie­lu z nas potrze­bę budo­wa­nia? Jakie wyzwa­nia sta­wia­ją przed nami kolej­ne łami­głów­ki? Czym zaska­ku­je „tryb kre­atyw­ny”? Jak Szy­mas stra­cił swo­ją pry­wat­ną kolek­cję kloc­ków LEGO? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.