Filmy zimowe cz. 52 + Niewidzialne oko – cz. 3

W kolej­nym odcin­ku z serii „Fil­mów Zimo­wych” Sku­ra, jak sama nazwa wska­zu­je, oma­wia trzy słu­cho­wi­ska radio­we, oraz krót­ką powieść, któ­ra zosta­ła wyda­na przez Biblio­te­kę Gro­zy – mamy więc do czy­nie­nia z wyjąt­ko­wym cros­so­ve­rem dwóch serii pod­ca­sto­wych. W audy­cji omówiono:

Słu­cho­wi­ska:

  • Gość Wigi­lij­ny – A. Bau­man (1997)
  • Pla­sty­ko­wa Cho­in­ka – W. Szuk­szyn (1972)
  • Krót­kie spię­cie – W. Tien­dria­kow (1963)

Powieść: „Hugon Wilk” z tomu Nie­wi­dzial­ne oko – Erck­mann-Cha­trian (Biblio­te­ka Grozy)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.