Gry karciane od Shuffle/Cartamundi: The Exorcist i Friday the 13th

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza wraz z Paw­łem i Tom­kiem obo­zo­wać na obo­zie, a następ­nie śmie­je się demonicznie,

Czytaj dalej

Vampire The Masquerade Bloodhunt

W czte­ry­sta trzy­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zwie­dza spły­wa­ją­cą wam­pi­rzą krwią Pra­gę i obser­wu­jąc upa­dek Maska­ra­dy, opo­wia­da o grze „Vam­pi­re

Czytaj dalej