Mortal Shell

Po „Code Vein”, boją­cy się „soul­sów” Jer­ry zabrał się za… kolej­ne­go soul­sli­ke­’a. Tym razem padło na „Mor­tal Shell” stwo­rzo­ne przez Cold Sym­me­try, któ­ry to tytuł czer­pie z for­mu­ły spo­pu­la­ry­zo­wa­nej przez serię „Dark Souls” peł­ny­mi gar­ścia­mi. Dla­cze­go Jer­ry zabrał się za tę grę i zde­cy­do­wał się przy niej pozo­stać? Jakie nie­ty­po­we mecha­ni­ki zapro­po­no­wa­li tutaj twór­cy? Co „Mor­tal Shell” ma wspól­ne­go z muzy­ką black meta­lo­wą? Czy war­to się­gnąć po tę pro­duk­cję? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.