Tesla Force

W czte­ry­sta dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wraz Curie-Skło­dow­ską i Shel­ley wyru­sza do wal­ki prze­ciw­ko hor­dom plu­ga­wych potwo­rów! W jaki spo­sób „Tesla For­ce” od fiń­skie­go stu­dia 10tons Ltd roz­wi­ja for­mu­łę gry „Tesla vs Love­craft”? Na ile może­my tu mówić o recyc­lin­gu, a na ile o pro­gre­sie? Czy zabi­ja­nie kul­ty­stów i mon­strów nadal spra­wia fraj­dę? Co ofe­ru­je tryb New Game+? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.