Escape Room: Zamek Drakuli

W czte­ry­sta trzy­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Hra­bia Szy­mu­la zapra­sza Was do swo­je­go zam­ku! W środ­ku cze­ka na Was masa zaga­dek, ale i zagro­żeń! Czy uda Wam się uciec? Jak mrocz­na jest fabu­ła dzie­wią­tej gry z serii „Esca­pe Room” od FoxGa­mes? Co w pudeł­ku robi minia­tu­ro­wy Necro­no­mi­con? Jakie zagad­ki ofe­ru­je „Zamek Dra­cu­li”? Któ­re z nich zapa­dły nam w pamięć, a któ­re wypro­wa­dzi­ły nas w pole? Na ile osta­tecz­nie pole­ca­my wizy­tę u Vla­da? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.