Pyrkon 2023

Po kil­ku latach prze­rwy eki­pa Kon­glo­me­ra­tu powró­ci­ła na Pyr­kon. Bogu­sia z Mar­tą repre­zen­to­wa­ły nas god­nie z pre­lek­cja­mi o kinie eks­plo­ata­cji i skan­dy­naw­skiej gro­zie, któ­rych mogli­ście już posłu­chać, a gościn­nie na impre­zie poja­wi­li się rów­nież Man­do i Jer­ry. Dziś zapra­sza­my Was na rela­cję z tego wyda­rze­nia. I to rela­cję bar­dziej oso­bi­stą, sku­pio­ną na pierw­szych, wspól­nych pre­lek­cjach Roz­mo­vie­onej eki­py, powro­cie do kon­wen­to­wa­nia po latach prze­rwy i wie­lu innych kwestiach. 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.