Seria Ju-On cz. 3

W trzy­sta sześć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas wyru­sza­ją do Tokio, a następ­nie do Chi­ca­go, by spraw­dzić, w

Czytaj dalej

Seria Ju-On cz. 2

W trzy­sta trzy­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia pod­ca­sto­we trio – w skła­dzie Man­do, Jer­ry i Szy­mas – ponow­nie wyru­sza do Japo­nii, by

Czytaj dalej

Kolor z przestworzy – opowiadanie oraz jego adaptacje

Odci­nek o tym, że Love­craft wzbu­dza w nas zachwyt i miłość, oraz że Love­craft wiel­kim poetą był! Sku­ra ana­li­zu­je opowiadanie

Czytaj dalej