Klątwa Ju-on: Początek

W trzy­set­nym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas uda­ją się do The Yel­low House, by obej­rzeć tam nowy hor­ro­ro­wy serial

Czytaj dalej

Przecast 28 – Scream Wazzup!!

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Konglomeratu

Czytaj dalej

Halloween Special 2017

Mamy dziś dla Was – nie­spo­dzian­ka – nowy pod­cast 🙂 A że dziś Hal­lo­we­en, to pod­cast trak­tu­je o – niespodzianka

Czytaj dalej