Seria Ju-On cz. 3

W trzy­sta sześć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas wyru­sza­ją do Tokio, a następ­nie do Chi­ca­go, by spraw­dzić, w jaki spo­sób prze­nie­sio­no fran­czy­zę Ju-On na rynek ame­ry­kań­ski. Kto wcie­la się w Kay­ako i Toshio w remake’ach? Na ile film z 2004 to rema­ke, a na ile pro­duk­cja z 2020 to rebo­ot? Któ­re „The Grud­ge” to The Best Of kul­to­we­go zespo­łu gra­ne przez kape­lę w Cie­cho­cin­ku? Kto z nas boi się spodni wiszą­cych na lam­pie? Na któ­ry film ktoś wylał her­ba­tę? Jaki pomysł na sequ­el ma Nico­las Pesce? Co wspól­ne­go z „Klą­twą” ma Aman­da Young? Jak oce­nia­my tę fran­czy­zę jako całość? Któ­re z dwu­na­stu fil­mów wspo­mi­na­my naj­mi­lej? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.