Seria Ju-On cz. 1

W trzy­sta szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas wyru­sza­ją do Japo­nii, by zba­dać spra­wę mor­der­stwa Kay­ako i Toshie­go Saekich. Czy seans czte­rech fil­mów z serii „Ju-On” (The Cur­se 1 i 2, The Grud­ge 1 i 2) pozwo­li zro­zu­mieć, co wyda­rzy­ło się w tokij­skim miesz­ka­niu Saekich? Któ­ra „Klą­twa” stra­szy naj­bar­dziej? Jak dwa VHS-owe i dwa kino­we fil­my wypa­da­ją na tle ame­ry­kań­skich hor­ro­rów o podob­nej tema­ty­ce? Czy typo­wa dla serii zabu­rzo­na chro­no­lo­gia utrud­nia immer­sję i zro­zu­mie­nie fabu­ły? Co było naj­więk­szym zasko­cze­niem w trak­cie sean­su? Czy mamy ocho­tę na wię­cej „Klątw”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.