Amerykański Wampir 1976. Tom 9

Pierw­szy tom komik­su „Ame­ry­kań­ski Wam­pir” omó­wi­łem w Radiu SK ponad jede­na­ście lat temu, zaś przed­ostat­ni przed sze­ścio­ma laty. Był to odci­nek numer 260 i od tam­tej pory uka­za­ło się już 311 innych audy­cji. Po 12 latach Egmont zakoń­czył wyda­wa­nie komik­su, któ­ry w począt­ko­wej fazie współ­two­rzo­ny był przez Ste­phe­na Kin­ga, dla­te­go i ja zamy­kam poświę­co­ny mu pod­ca­sto­wy cykl. W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK bio­rę dziś na tapet tom „Ame­ry­kań­ski Wam­pir 1976” i spraw­dzam, czy dosta­li­śmy finał, na któ­ry war­to było cze­kać. Zapra­szam do słuchania!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.