Nienawidzę Baśniowa. Fujowy żywot/Grzeczna dziewczynka

Bogu­sia i Jer­ry powra­ca­ją po kil­ku mie­sią­cach prze­rwy do serii Skot­tie­go Youn­ga „Nie­na­wi­dzę Baśnio­wa”. Na warsz­tat tra­fi­ły dwa kolej­ne tomy, czy­li „Fujo­wy żywot” oraz „Grzecz­na dziew­czyn­ka”. Czy nasza redak­cja nadal dobrze się bawi śle­dząc przy­go­dy Ger­tru­dy i Lar­ry­’e­go? Jak zmie­ni­ła się seria po pierw­szym tomie i na ile pew­na zmia­na for­mu­ły wpły­wa na odbiór cało­ści? Któ­re ele­men­ty zasłu­gu­ją na wyróż­nie­nie, a któ­re nie do koń­ca zagra­ły? I w koń­cu naj­waż­niej­sze, czy Youn­go­wi po efek­tow­nym otwar­ciu uda­ło się nie spa­pry­czyć komik­su? Posłuchajcie!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.