Zgroza w Innswich

W nowym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu Jer­ry z Mate­ją dys­ku­tu­ją o Zgro­zie w Inn­swich Edwar­da Lee, któ­ra w czerw­cu tego roku uka­za­ła się nakła­dem wydaw­nic­twa Dom Horroru.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.