Pyrkon 2019

W dwie­ście trzy­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wybrał się do Pozna­nia na Pyr­kon 2019, by wraz z Agniesz­ką, Paw­łem, Micha­łem i Huber­tem zdać Wam rela­cję z naj­więk­sze­go festi­wa­lu fan­ta­sty­ki w Pol­sce! W tle sły­chać krzy­ki, kon­cer­ty i śmie­ciar­ki, a my odpo­wia­da­my na ele­men­tar­ne pyta­nia ludz­ko­ści. Co wyróż­nia­ło zapie­kan­kę Paw­ła Matei z papry­ką i ruko­lą? Kto i dla­cze­go trzy­ma balo­ni­ki w kolej­ce? Jak wypadł frag­ment musi­ca­lu w Sali Zie­mi? Co nagra­li dla nas Bie­dron­ka i Czar­ny Kot? Jak hot-dogi przy­czy­nia­ją się do segre­ga­cji śmie­ci? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.