Creepshow. Sezon 4. Odcinek 1: Twenty Minutes with Cassandra/Smile

Poło­wa paź­dzier­ni­ka za nami, a w Radiu SK włą­cza­my dru­gi bieg. W tym roku dro­ga do Hal­lo­we­en upły­nie nam pod

Czytaj dalej

Pyrkon 2023: Pięćdziesiąt twarzy kina eksploatacji. Pokochać czy znienawidzić?

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie

Czytaj dalej