Moje podcasty #7

Zgod­nie z nie­daw­ną zapo­wie­dzią powra­ca­my z kolej­ną odsło­ną serii Moje pod­ca­sty. Dziś w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­ły się Kar­pie w skła­dzie Agniesz­ka Bro­dzik, Paweł Mate­ja oraz Michał Rako­wicz aby pody­sku­to­wać o tym cze­go słu­cha­ją i co pole­ca­ją. A jak może­cie zoba­czyć na liście poni­żej… tro­chę tego jest.

Aktu­ali­za­cja do Moich pod­ca­stów #1

Roz­ma­wia­my kolej­no o:

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.