Giant Days: Bycie miłą nic nie kosztuje (tom 3) / Przepraszam, że cię zawiodłam (tom 4)

Esther, Daisy i Susan koń­czą pierw­szy semestr na stu­diach i razem z kole­ga­mi – Edem oraz McGra­wem – prze­ży­wa­ją licz­ne stu­denc­kie przy­go­dy: sma­ku­ją noc­ne­go życia, anga­żu­ją się w uczel­nia­ną poli­ty­kę, szu­ka­ją miesz­ka­nia czy pra­cy oraz zako­chu­ją się i rozstają.

Jak pre­zen­tu­ją się dal­sze losy naszej sym­pa­tycz­nej piąt­ki? Czy „Giant Days” nadal bawi? Na ile zaska­ku­ją­ce mogą być opo­wie­ści o stu­denc­kim życiu? Posłuchajcie.

Komik­sy z serii „Giant Days” kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.