Gra Geralda

W 1992 roku Ste­phen King wypu­ścił rów­no­le­gle dwie bliź­nia­cze powie­ści – „Dolo­res Cla­ibor­ne” i „Gre Geral­da”. Wraz z Jer­rym omó­wi­li­śmy już pierw­szą z nich oraz ekra­ni­za­cje obu tek­stów. Dzi­siaj zamy­ka­my tę mini­se­rię. W 556. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz alby poroz­ma­wiać o cha­rak­te­ry­stycz­nej i bar­dzo nie­ty­po­wej książ­ce – „Gra Geral­da”. Zapraszamy.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.