Przecast 12 – Marvel się skończył (SDCC 2018)

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Konglomeratu

Czytaj dalej

Star Wars: Kres Imperium

Pięć­dzie­sią­ty numer dwu­mie­sięcz­ni­ka Star Wars Komiks tra­fił do sprze­da­ży 18 kwiet­nia. Wewnątrz znaj­dzie­my dwie histo­rie: – „Wąwóz śmier­ci” (The Clone

Czytaj dalej
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608341 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996