Star Wars: Mroczny uczeń

Jedy­nym spo­so­bem na poko­na­nie naj­nie­bez­piecz­niej­sze­go wojow­ni­ka sithów może być sojusz z ciem­ną stroną.

Daw­ny Mistrz Jedi – Hra­bia Dooku rośnie w siłę. Jedi powo­li słab­ną, a masa­kra na uchodź­cach, któ­rą dowo­dzi Dooku jest jesz­cze moc­niej­szym cio­sem. W koń­cu Rada Jedi wyda­je decy­zję: Dooku musi zgi­nąć, jed­nak jego schwy­ta­nie nie będzie łatwe. Zaczy­na się kolej­na nie­bez­piecz­na misja.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.