Masters of Horror cz. 4

Po kolej­nej, tym razem nie tak dłu­giej prze­rwie, Pod­ca­sto­we Trio w skła­dzie Jer­ry, Man­do i Szy­mas powra­ca z aktu­al­nie naj­dłuż­szą Nawie­dzo­ną Serią Pod­ca­stów na blo­gu Nekro­po­li­tan, czy­li z Mistrza­mi Hor­ro­ru. Zgod­nie z dotych­cza­so­wą tra­dy­cją oma­wia­my dla Was kolej­ne trzy epi­zo­dy według chro­no­lo­gii Cari­smy, a więc seg­men­ty: Opo­wieść Haec­ke­la, Powrót do domu i Kobie­ta jeleń. Przy oka­zji wal­czy­my z pro­ble­ma­mi tech­nicz­ny­mi, roz­ma­wia­my o jedze­niu w cza­sie oglą­da­nia hor­ro­rów i poru­sza­niu poważ­nych tema­tów w kinie grozy.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.