Trylogia wakacyjna. Część 3: Ciemne strony

Dziś Sku­ra zapra­sza na trze­ci odci­nek Try­lo­gii waka­cyj­nej, w któ­rym w for­mie double featu­re oma­wia on dwa opo­wia­da­nia z tomi­ku „Ciem­ne Stro­ny” A. Blac­kwo­oda. Dziś posłu­cha­cie o:

  • Rączy wilk (Run­nin wolf)
  • Wil­ki Boga (The Wolves of God)

W następ­nych odcin­kach double featu­ro­wej try­lo­gii waka­cyj­nej będą zaś:

  • Ste­phen King z „Po zacho­dzie słońca”
  • Robert E. Howard z „Nie kop­cie mi grobu”

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.