Escape Room: Magiczna sztuczka

W trzy­sta trzy­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Bad Wolf wybie­ra­ją się do Nowe­go Jor­ku na pokaz magicz­ny same­go Lance’a Old­ma­na! Co łączy sta­re­go magi­ka i grę wyda­ną przez wydaw­nic­two FoxGa­mes? Ile kosz­tu­je i co ofe­ru­je kie­szon­ko­wy, domo­wy pokój zaga­dek? Jak oce­nia­my sce­na­riusz „Esca­pe Room: Magicz­na Sztucz­ka”? Czy pora­dzi­li­śmy sobie ze wszyst­ki­mi zagad­ka­mi? Co o podob­nej tema­ty­ce ofe­ru­ją Egmont, Trefl czy Galak­ta? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...