Wiadomości z Martwej Strefy – 001 – 05. 2011

Audy­cja pod­su­mo­wu­ją­ca wyda­rze­nia i new­sy z maja 2011, a w niej:

Pol­skie pre­mie­ry: komiks „Ame­ry­kań­ski Wam­pir” oraz zbiór „Czar­na bez­gwiezd­na noc” (tra­iler, stro­na inter­ne­to­wa) | Wzno­wie­nia Alba­tro­sa | Mrocz­na Wie­ża (nowe wyda­nie, ekra­ni­za­cja, „Discor­dia”, „Wiatr przez dziur­kę od klu­cza”, komiks „Bat­tle of Tull”) | Książ­ki i komik­sy („The Night Has Come”, limi­to­wa­ne „To”, książ­ka kuchar­ska, „He is Legend”) | Musi­cal „Ghost Bro­thers Of Dar­kland Coun­ty” | Fil­my i seria­le („Car­rie”, „Pod kopu­łą”, „Worek kości”, „Loc­ke & Key”)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.