Podziemne miasto

W naj­now­szym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu Aga i Szy­mas roz­ma­wia­ją o książ­ce „Pod­ziem­ne mia­sto” Łuka­sza Hene­la. Mini­mal­ny mon­taż, więc jest luz i tro­chę głu­paw­ki. Oso­by wraż­li­we na spoj­le­ry niech wyłą­czą po 30 minu­tach, choć teo­re­tycz­nie nie zdra­dza­my żad­nych istot­nych szczegółów.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.