Wiadomości z Martwej Strefy – 0025 – 05. 2013

W sto szes­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z maja 2013 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 02:22 – Wstęp


02:23 – 09:17 – Blok książkowy

Joy­land – wyda­nie limi­to­wa­ne, Joy­land – map­ka, The Dark Man, Doctor Sle­ep ilu­stra­cja #2, Doctor Sle­ep ilu­stra­cja #3,


09:40 – 10:07 – Blok komiksowy

The Dark Tower: Last Shots


10:21 – 19:55 Blok filmowy

tra­iler Under the Dome, A Good Maria­ge (Antho­ny LaPa­glia, Kri­sten Con­nol­ly, Ste­phen Lang), Haven (Colin Fer­gu­son)


21:03 – 54:40 – Ciekawostki

Ghost Bro­thers of Dar­kland Coun­ty, Tin House, Joe Hill – new­sy i zdję­cia ze spotkań


26:22 – 27:42 – Zakończenie


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.