Thor. Tom 1

Jakiś czas temu zakoń­czy­li­śmy oma­wia­nie „Woj­ny świa­tów” i całej sagi Jaso­na Aaro­na o Tho­rze. Jak jed­nak nie od dziś wia­do­mo, komik­sy Marve­la nie zno­szą próż­ni. I tak po Aaro­nie ste­ry głów­nej serii o Bogu Pio­ru­nów (a teraz tak­że Kró­lu Asgar­du) prze­jął nie kto inny, ale Don­ny Cates, czy­li sce­na­rzy­sta „Veno­ma”, „Straż­ni­ków galak­ty­ki”, czy „Dok­to­ra Stran­ge­’a”. Nowy twór­ca to zawsze zagad­ka. Czy będzie korzy­stał ze sta­tus quo usta­no­wio­ne­go przez poprzed­ni­ka, czy posta­wi na autor­skie podej­ście i przy­sło­wio­wą „gru­bą kre­skę”? Cóż, o tym posta­no­wi­li się prze­ko­nać Misty i Jer­ry i już dziś Wam o tym opowiedzą. 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.