Pasażerowie

W naj­now­szym pod­ca­ście zabie­ram Cię na pokład stat­ku Ava­lon na podwój­ną rand­kę. Zaj­mę Ci miej­sce przy pierw­szym sto­li­ku, dru­gi zaś zare­zer­wu­ją Jen­ni­fer Law­ren­ce i Chris Pratt, czy też Auro­ra i Jim. Co robi­my na tym stat­ku? Dla­cze­go nie znaj­du­je­my się w sta­nie hiber­na­cji? Czy połą­czy nas uczu­cie? Czy może wszy­scy zgi­nie­my? Jeże­li chcesz się tego dowie­dzieć, a przy oka­zji usta­lić, czy Pasa­że­ro­wie napraw­dę są wytraw­nym thril­le­rem, czy też lek­ko­straw­nym love sto­ry w kosmo­sie, przy­siądź się do mnie i posłuchaj…

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.