The Thing – gra planszowa

„The Thing” to nie pierw­sza gra plan­szo­wa opar­ta na kla­sycz­nym już hor­ro­rze Joh­na Car­pen­te­ra. Ale naj­lep­sza! Sku­ra opo­wia­da o tym jak prze­obra­ził się z czło­wie­ka w obce­go i wygrał grę. To gra deduk­cyj­na, w któ­rą mozna grać o 1 do 8 osób. Spo­ro kli­ma­tu zna­ne­go z fil­mu, ład­ne ilu­stra­cje i to co Sku­ra lubi naj­bar­dziej… zimo­wy kli­mat! Zapra­sza­my na Antarktydę.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.