Setki bobrów

Pro­du­cent cydru z Wiscon­sin z dnia na dzień tra­ci swój docho­do­wy biz­nes i pró­bu­je odna­leźć się w roli wal­czą­ce­go o prze­trwa­nie tra­pe­ra, któ­ry – jeże­li chce zdo­być ser­ce pięk­nej kuśnier­ki – musi poko­nać „Set­ki bobrów” (2022).

Kto dys­try­bu­uje w Pol­sce tę czar­no-bia­łą, nie­mal­że pozba­wio­ną dia­lo­gów, slap­stic­ko­wą kome­dię? Co łączy „Hun­dreds of Beavers” duetu Che­slik i Tews z ani­ma­cja­mi „Looney Tunes”? W jaki spo­sób zapre­zen­to­wa­no na ekra­nie tytu­ło­we bobry i inne zwie­rzę­ta? Czy jest to film „do kina” czy raczej „na kana­pę”? W jaki spo­sób roz­bu­do­wy­wa­ne są poszcze­gól­ne gagi? Któ­ry akt zro­bił na nas naj­więk­sze wra­że­nie? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.