Bez litości

Wypo­sa­żo­ny w zestaw spe­cjal­nych umie­jęt­no­ści Robert McCall sta­je w obro­nie miej­sco­wej dziew­czy­ny i eli­mi­nu­je alfon­sa, czym nara­ża się rosyj­skiej mafii i tra­fia na celow­nik bez­względ­ne­go Teddy’ego.

Jak oce­nia­my film „Bez lito­ści” (2014), któ­ry gościł w kinach w roku pre­mie­ry „Joh­na Wic­ka”? Czy bli­sko sześć­dzie­się­cio­let­ni Den­zel Washing­ton spraw­dza się jako nasz dobry pan od samo­są­dów z sąsiedz­twa? Jak na jego tle wypa­da Mar­ton Cso­kas w roli złe­go do szpi­ku kości gang­ste­ra? Czy po sean­sie jedyn­ki widzi­my poten­cjał na serię, fran­czy­zę? Jak oce­nia­my „Den­ze­la Same­go w Obi” („Home Depot Alo­ne”)? Za co polu­bi­li­śmy Boba McCal­la? Jak „The Equ­ali­zer” wypa­da w zesta­wie­niu z „Nobo­dy” (2021)? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.