Seria Droga bez powrotu – część 3

W mar­cu omó­wi­li­śmy pierw­szy zestaw fil­mów z cyklu „Dro­ga bez powro­tu”. W otwar­ciu roz­ma­wia­li­śmy o ory­gi­nal­nym fil­mie z 2003 oraz rebo­ocie serii z 2021 roku. Pod koniec maja opu­bli­ko­wa­li­śmy dru­gi pod­cast z tego cyklu, w któ­rym omó­wi­li­śmy dwa sequ­ele ory­gi­na­łu. Dzi­siaj w wir­tu­al­nym stu­diu Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go ponow­nie spo­ty­ka­ją sie nasi spe­cjal­ni­ści od fil­mów z niż­szej pół­ki – Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski – a na warsz­tat bie­rze­my zestaw dwóch pre­qu­eli ory­gi­nal­ne­go fil­mu oraz jed­ne­go rebo­ota, dla któ­re­go spi­nof­fem jest naj­now­szy film z 2021 roku. Tym samym póki co zamy­ka­my cykl audy­cji o dal­szych, prze­szłych i rów­no­le­głych losach rodzi­ny kani­ba­li i ich posił­ków. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my filmy:

  • Dro­ga bez powro­tu 4: Krwa­we począt­ki (2011)
  • Dro­ga bez powro­tu 5: Krwa­we gra­ni­ce (2012)
  • Dro­ga bez powro­tu 6: Hotel na ubo­czu (2014)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.