Seria Droga bez powrotu – część 2

Pod koniec mar­ca omó­wi­li­śmy pierw­szy zestaw fil­mów z cyklu „Dro­ga bez powro­tu”. W otwar­ciu roz­ma­wia­li­śmy o ory­gi­nal­nym fil­mie z 2003 oraz rebo­ocie serii z 2021 roku. Dzi­siaj w wir­tu­al­nym stu­diu Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go ponow­nie spo­ty­ka­ją sie nasi spe­cjal­ni­ści od fil­mów z niż­szej pół­ki – Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski – a na warsz­tat bio­rą zestaw dwóch sequ­eli ory­gi­nal­ne­go fil­mu. Omó­wie­nie trzech pre­qu­eli już nie­ba­wem w Kon­glo­me­ra­cie, a tym­cza­sem zapra­sza­my do wysłu­cha­nia audy­cji o dal­szych losach rodzi­ny kani­ba­li i ich posił­ków. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my filmy:

  • Dro­ga bez powro­tu 2 (2007)
  • Dro­ga bez powro­tu 3: Zosta­wie­ni na śmierć (2009)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.