Seria Droga bez powrotu – część 1

Po zakoń­czo­nym mara­to­nie serii „Dzie­ci kuku­ry­dzy” odczu­wa­li­śmy nie­zro­zu­mia­łą chęć wej­ścia w podob­ne bagno. Wybór padł na krót­szą serię hor­ro­rów – „Dro­ga bez powro­tu”. W wir­tu­al­nym stu­diu Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go spo­ty­ka­ją sie ponow­nie Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski, a na warsz­tat bio­rą dzi­siaj ory­gi­nal­ny film otwie­ra­ją­cy serię i jej naj­now­szą odsło­nę, któ­ra rekla­mo­wa­na była zarów­no jako rema­ke jak i pre­qu­el pierw­sze­go fil­mu. Omó­wie­nie pię­ciu sequ­eli już nie­ba­wem w Kon­glo­me­ra­cie, a tym­cza­sem zapra­sza­my do wysłu­cha­nia audy­cji o dwóch skraj­nie innych podej­ściach do tema­tu. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my filmy:

  • Dro­ga bez powro­tu (2003)
  • Dro­ga bez powro­tu: Gene­za (2021)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.