Ether One

W swo­im debiu­cie na Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym Sick, jako pra­cow­nik Ether Insti­tu­te of Tele­pa­thic Medi­ci­ne, uda­je się w podróż we wspo­mnie­nia cho­rej na demen­cję Jean Thomp­son. Czy będzie w sta­nie pomóc w utra­cie pamię­ci? Czy wir­tu­al­na symu­la­cja wspo­mnień jest na pew­no praw­dzi­wa? Czy przy­pad­kiem pilo­tu­ją­ca nas pani dr Phyl­lis Edmunds nie okła­mu­je nas i nie mani­pu­lu­je naszy­mi poczynaniami?

Poznaj­cie tajem­ni­ce nad­mor­skie­go mia­stecz­ka Pin­whe­el i tra­ge­dii jaka wyda­rzy­ła się tam przed 50 laty. ETHER ONE to podróż w głąb cho­rej świa­do­mo­ści i poka­le­czo­nych wspo­mnień, noszą­ca echa takich histo­rii jak „Łow­ca snów”, „Incep­cja”, „Zako­cha­ny bez pamię­ci” czy „Cela”.

 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.