Filmy zimowe cz. 11

Roz­po­czy­nam sezon nar­ciar­ski 2016 oglą­da­jąc i recen­zu­jąc dwa fil­my: „Eve­rest” (2015) oraz „Wizy­ta” (2015) twór­cy „Szó­ste­go zmy­słu” M. Night Shyamalana.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Enkla­wie. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.