Moje seriale cz. 01: Lato 2015

Roz­po­czy­nam dłu­go­ter­mi­no­wą serię pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam swo­ją let­nią ramów­kę, a dokładniej:

  • 06:00 – Fal­ling Skies, sezon 4
  • 11:20 – Scre­am, sezon 1
  • 17:00 – Mr. Robot, sezon 1
  • 24:05 – Under the Dome, sezon 3
  • 25:30 – Dark Mat­ter i Kil­l­joys, sezon 1
  • 32:34 – Fear the Wal­king Dead, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.