Dashcam

Za tydzień Hal­lo­we­en. Co za tym idzie wkra­cza­my w ostat­nią pro­stą naszych mara­to­nów hor­ro­ru. Man­do i Sick posta­no­wi­li zro­bić mały event i obej­rze­li po jed­nym fil­mie zapro­po­no­wa­nym przez tę dru­gą oso­bę. Tak się dodat­ko­wo zło­ży­ło, że choć są to pro­duk­cje skraj­nie róż­ne to obie łączy pewien wspól­ny mia­now­nik. Dzi­siaj zapra­sza­my Was na dru­gą część rela­cji z tej zaba­wy, a film zapro­po­no­wał Sick i jest to kolej­ne po „Host” „covi­do­we” dzie­ło Roba Save­ge­’a, zaty­tu­ło­wa­ne „Dash­cam”. Jak tym razem twór­cy pode­szli do kon­wen­cji found foota­ge? Czy ponow­nie pano­wie dali się nastra­szyć? Dla­cze­go lepiej nie oglą­dać tego fil­mu w komu­ni­ka­cji miej­skiej? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy! 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.