Holidays

W odro­binę spóź­nio­nym sto trzy­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas i świa­to­wej klasy eks­pert w dzie­dzi­nie hor­ro­rów świą­tecz­nych, Hubert „Mando” Span­dow­ski recen­zują nie­zwy­kłą, fil­mową anto­lo­gię grozy, tj. Holi­days (2016). Jak dzie­się­ciu róż­nych twór­ców zapre­zen­to­wało osiem róż­nych świąt w kon­wen­cji hor­roru? Który seg­ment wypada naj­le­piej? Który naj­go­rzej? Czy Szy­mas i Mando boją się wiel­ka­noc­nego kró­liczka? O co cho­dzi z gadem Rose­mary? Czy Kevin Smith się wypa­lił? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już dziś na blogu Nekro­po­li­tan oraz w Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.