Holidays

W odro­bi­nę spóź­nio­nym sto trzy­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas i świa­to­wej kla­sy eks­pert w dzie­dzi­nie hor­ro­rów świą­tecz­nych, Hubert „Man­do” Span­dow­ski recen­zu­ją nie­zwy­kłą, fil­mo­wą anto­lo­gię gro­zy, tj. Holi­days (2016). Jak dzie­się­ciu róż­nych twór­ców zapre­zen­to­wa­ło osiem róż­nych świąt w kon­wen­cji hor­ro­ru? Któ­ry seg­ment wypa­da naj­le­piej? Któ­ry naj­go­rzej? Czy Szy­mas i Man­do boją się wiel­ka­noc­ne­go kró­licz­ka? O co cho­dzi z gadem Rose­ma­ry? Czy Kevin Smith się wypa­lił? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już dziś na blo­gu Nekro­po­li­tan oraz w Kon­glo­me­ra­cie Podcastowym!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.