Harry Hole 3: Czerwone gardło

Jer­ry powra­ca z trze­cim tomem cyklu Jo Nes­bo o Har­rym Hole. Nowy tom to licz­ne zmia­ny i kon­tro­wer­sje. Co uda­ło się Nes­bo, a na czym poległ z kre­te­sem? Dla­cze­go Czer­wo­ne gar­dło to waż­na powieść w obrę­bie cyklu? Jakim zmia­nom ule­gła nar­ra­cja? O tych i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w naj­now­szym podcaście!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.