Bękarty wojny

20 maja 2009 roku w Can­nes zade­biu­to­wał siód­my, peł­no­me­tra­żo­wy film Quen­ti­na Taran­ti­no, czy­li „Bękar­ty woj­ny”. Z oka­zji kolej­nej rocz­ni­cy premiery,

Czytaj dalej

Quibi – nowa platforma streamingowa – przegląd oferty

W kwiet­niu zade­biu­to­wa­ła nowa plat­for­ma stre­amin­go­wa o nazwie Quibi. Co istot­ne, jest to mobil­na plat­for­ma video dostęp­na legal­nie w Polsce!

Czytaj dalej

Alita: Battle Angel

Dr Dyson Ido odnaj­du­je na wysy­pi­sku gło­wę andro­ida z wciąż aktyw­nym mózgiem. Posta­na­wia stwo­rzyć dla nie­go cia­ło i tym samym

Czytaj dalej