Srebrna kula

Dzi­siaj mamy peł­nię Księ­ży­ca – ide­al­ny moment by omó­wić „Srebr­ną kulę”, jedy­ny w prze­bo­ga­tym worze ekra­ni­za­cji pro­zy Kin­ga, film wil­ko­ła­czy. Jest to adap­ta­cja bar­dzo spe­cy­ficz­nej, od stro­ny for­mal­nej, mini­po­wie­ści, któ­ra mia­ła swój począ­tek jako krót­kie opo­wiast­ki do kalen­da­rza. Nie mogło być lep­sze­go ter­mi­nu na tę audy­cję, bo prze­cież dzi­siaj zry­wa­my ostat­nią kart­kę z kalen­da­rza. Posłu­chaj­cie co Man­do i Sick mają do powie­dze­nia na temat tego kla­sycz­ne­go już, i dla wie­lu kul­to­we­go, horroru.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.