Filmowi szaleńcy

W sie­dem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego gość Bad Żółw roz­ma­wia­ją o alko­ho­lu, nar­ko­ty­kach, waria­tach, schi­zo­fre­ni­kach, mor­der­cach, śmie­ciar­kach, sała­cie, lekach, ogór­kach, wło­chat­kach i weso­łych pio­sen­kach w kon­tek­ście czte­rech róż­nych pro­duk­cji fil­mo­wych. Na warsz­tat idą Trzeź­we potwo­ry (2012), Dzi­wak (2014), Gło­sy (2014) i John ginie na koń­cu (2012). Jeże­li chce­cie dowie­dzieć się, jak zacho­wu­je się Szy­mas w cza­sie tri­pów do lasu, czy nowe leki dzia­ła­ją, co po pra­cy robi Jer­ry, kim jest Prze­my­sław Wło­dzi­mierz Woj­cie­cho­wicz, czym jest wiel­błą­dzi holo­caust oraz czy Bad Żół­wio­wi sma­ku­je mlecz, musi­cie tego posłuchać.
UWAGA! Stre­fa Spo­ile­ro­wa 1:08:15 – 1:51:03
Man­do i Jer­ry o serii Phan­tasm
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...