Przecast 41 – Święto kina gatunkowego, czyli Splat!FilmFest 2020

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. Dziś zapra­sza­my Was na omó­wie­nie szó­stej edy­cji Splat!FilmFest, któ­ra jak wie­le innych imprez w tym roku odby­ła się w wer­sji on-line. Czy i jak wpły­nę­ło to na Festi­wal? Jakie tytu­ły wpa­dły nam w oko na tej impre­zie? Jak bar­dzo cze­ka­my na kolej­ną edy­cję? Posłu­chaj­cie, a szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

 • 00:00:32 – Splat!FilmFest A.D. 2020, czy­li jak wypadł festi­wal w wer­sji on-line

Nasze – nie­ty­po­we – top 10:

 • 00:22:59 – „Kola­cja po amerykańsku”
 • 00:38:18 – „Niech się stanie”
 • 00:50:09 – „Szept i mrok”
 • 01:00:55 – „Goni­twa”
 • 01:15:21 – „Smut­na żaba”
 • 01:25:49 – „VHS Andy”
 • 01:36:35 – „#Shakespeare’s Shitstorm”
 • 01:48:53 – „Łowy”
 • 01:59:48 – „VHYES”
 • 02:11:24 – „Influ­en­cer”
 • 02:19:11 – Krót­kie sło­wo końcowe

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.